Pravidla soutěží na sociálních sítích Facebook a Instagram

17.05.2022 23:54

I. Pořadatel a organizátor soutěží

Pořadatel soutěží:

Owlsolution s.r.o. – jascrates.com

Raková 1782, 023 51 Raková IČ: 51736934 DIČ: 2120768859 IČ DPH: SK2120768859

IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196 Swift kód: GIBASKBX Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, ve vložce č.j. 70168/L·

Organizátor: Owlsolution s.r.o. – jascrates.com Raková 1782, 023 51 Raková Czech Republic IČO: 51736934 DIČ: 2120768859 DIČ: SK2120768859 IBAN: SK12 0900 0000 0051 4695 6 70168/LII.

Termíny a místa konání soutěží:

1. Soutěže probíhají průběžně na Facebooku https://www.facebook.com/jascrates

2. Termín konkrétní soutěže je specifikován v daném soutěžním příspěvku.

III. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. také osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

1. Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že splní soutěžní úlohu v aktuálním soutěžním příspěvku na nástěnce.

2. Výherce může být vybrán losováním nebo odbornou porotou. Způsob výběru bude vždy uveden při dané soutěžní úloze. Odborná porota složená ze zástupců organizátora/pořadatele vybere výherce, kteří podle ní nejlepším či nejzajímavějším způsobem uchopili dané téma. Jejich počet je specifikován v daném soutěžním příspěvku.

V. Výhra v soutěži, předání výhry:

1. Počet a druh výher je specifikován v daném soutěžním příspěvku.

2. Výherce bude vždy vyzván v komentáři soutěžního příspěvku, aby prostřednictvím soukromé správy poslal své údaje, a to do 10 dnů od výzvy.

3. Výhry budou odeslány výhercům do 3 týdnů od ukončení dané soutěže.

VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v rozsahu registračního formuláře (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže, a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn použít v souladu s § 12 zákona č.j. 40/1964 ZSb., v platném znění, Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

VII. Závěrečná ustanovení:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučena, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakékoli jiné plnění ze strany pořadatele, než uvedené v těchto pravidlech.

Dne 17.5. 2022

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.